Uzman Bilgileri
 Adı Soyadı  Mehmet TAYYİP ARSLAN
 Üyelik Tarihi  12.3.2006 17:41:50
 Branş  Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 Çalıştığı Kurum  Özel Defne Hastanesi
 İletişim Telefonu  
 İletişim Adresi  
 Hatay
 Toplam Cevap Sayısı  3
 Aylık/Günlük Ortalama Cevap  0,02 / 0

 
1977 yılında Hatay'da doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Hatay/Antakya'da tamamladıktan sonra 1993 Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesine Başladım. 2000 yılında mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Çocuk Sağ. ve Hast. bölümünde uzmanlık eğitimime başladım ve 2005 yılında uzmanlık eğitimimimi tamamladım.
  YABANCI DİLDE YAYINLANMIŞ SCI-Expanded'a GİREN YAYINLAR

1.   Transient hyperphosphatasemia after pediatric liver transplantation. Arıkan Ç, Arslan MT, Kılıç M, Aydoğdu S. Pediatics International (2006) 48,390-392

2.   Severe Juvenile dermatomyositis: two patients complicated with extra musculocutaneous invovement. Tosun A, Serdaroğlu G, Aslan MT, Polat M, Akalın T, Tekgül H, Gökben S. Rheumatology International (2006) 26:1040-1043.

3.   Frequency   Of  Acquired   Von   VVillebrand   Dısease   in   Patients   With Congenital Heart Disease. Arslan MT, Ozyurek R, Kavakli K, Levent E, Ülger Z, Gurses D, Akyol B, Atay Y. Açta Cardiologica (2007) (Yayında)

2.3    YABANCI DİLDE YAYINLANMIŞ PUBMED'E GİREN YAYINLAR

1. Cardiac perforation due to crochet hook: a pediatric patient with penetrating cardiac injury. Levent E, Arslan MT, Ozyurek AR, Atay Y, Alayunt A, Parlar A. Anadolu Kardiyol Derg. 2003 Jun;3(2): 177-9. PMID: 12826516

2. Thrombocytopenic purpura as only manifestation of brucellosis in a child. Yalaz M, Arslan MT, Kurugol Z. Türk J Pediatr. 2004 Jul-Sep;46(3):265-7. PMID: 15503483

2.4    YABANCI DİLDE YAYINLANMIŞ ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR

1.   Severe Intracranial Hemorrhage İn Healthy Infants: Importance of Vitamin K Prophylaxis. Karapınar B, Yılmaz D, Arslan MT, Kavaklı K. Ege Tıp Dergisi 43(1): 29-32, 2004.

2.5    TÜRKÇE YAYINLANMIŞ ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR

1. Neonatal mortalite riskinin belirlenmesinde farklı skorlama sistemlerinin karşılaştırılması: çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde CRIB ve SNAP-PE-II. Yalaz M, Arslan MT, Coşar H, Akisu M, Kültürsay N. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 49(1): 1-7, 2006.

2. ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HUMAN PAPİLLOMAVİRUS ENFEKSİYONU: ANOGENİTAL KONDİLOMA AKUMİNATA’LI BİR OLGU (Cilt:1 Özel Sayı: 1 Haziran 2007)
Ayten Egemen, Nuri Bayram, Mehmet Tayyip Arslan, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Fadıl Vardar

3.Çocukluk Çağı Benign Geçici Hiperfosfatazemisi (Cilt:5 Sayi : 4 Aralık 2007)
Çiğdem Arıkan, Mehmet Tayip Arslan, Gökhan Tümgör, Murat Çakır, Sema Aydoğdu

EL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

A.        ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZEL BİLDİRİLERİ

B.   ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER BİLDİRİLERİ

1.           Arslan MT, Saz EU, Egemen A.

Suicide in Adolescents: Benefit/Harm Balance of Antidepressants. 29th UMEPS Congress "Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies 2005 istanbul

2.           Arslan MT, Saz EU, Egemen A.

Condyloma Accuminata during Childhood. 29th UMEPS Congress "Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies 2005 istanbul

C.    ULUSAL KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER BİLDİRİLERİ

1.            Aksoylar S, Arslan MT, Kantar M,  Kavak lı  K,  Kansoy S, Çetingül N. PNET ve Sağ Atrium Uzanan Trombüs. XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, 22-25 Mayıs 2002.

2.            Arslan  MT,  Arıkan  Ç,  ûzalkaya  E,   Kılıç  M,  Aydoğdu  S. Karaciğer    transplantasyonu    ve    çocukluk    çağı     geçici hiperfosfatazemisi. 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul. Bilimsel Program ve özet Kitabı

3.            Karapınar B, Arslan MT, Yılmaz D, Çağlıyan E, Kavaklı K. Yenidoğan   Geç   Hemorajik   Hastalığına   Bağlı   Intrakranyel Kanama ile Başvuran Olgularımız. 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, istanbul. Bilimsel Program ve özet Kitabı

4.            Arslan MT, Arıkan Ç, özgenç F, Yağcı RV, Tokat Y, Aydoğdu S.   Karaciğer Transplantasyonu  Sonrası   Lineer  Büyümenin Değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran 2003 Kapadokya

5.            Karapınar B, Arslan MT, Yılmaz D, Ergül O, Çelik A, Cura A. Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında Trakeostomi Deneyimimiz. 39. Türk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran 2003-Kapadokya

6.            Karapınar B, Arslan MT, özalkaya E, özdemir R, Çetinkaya B, Cura A. İnvaziv Streptokok Enfeksiyonlu Bir Olgu. 39. Türk Pediatri Kongresi. 17-22 Haziran 2003. Kapodokya. Konuşma Metinleri ve Bildiri özetleri.

7.            Karapınar B, Arslan M, Yurtseven T, özçetin M, Coşar H, Cura A, Erşahin Y. Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon Gerektiren Bir Akondroplazi Olgusu. 39. türk Pediatri Kongresi. 17-22 Haziran 2003. Kapadokya

8.            Arslan MT, Karadeniz C, özgenç F, Arıkan Ç, Tümgör G, Yağcı RV, Aydoğdu S. Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 Mayıs 2004 Ankara.

9.            Arıkan Ç, Tümgör G, Arslan MT, özgenç F, Kılıç M, Yağcı RV, Aydoğdu   S.   Tip   I   Tirozinemili   Çocukların   Karaciğer  Nakil

Sonuçları. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 5-7 Mayıs 2004 Ankara.

10.          Çağlıyan E, Arslan MT, Yiğit M, Solak i, Egemen A. Çocuklşuk Çapında Pediatrik Acil Polikliniğine başvuran Suisid girişimleri. I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 11-14 Mayıs 2004 Edirne

11.          Arslan MT, Çağlıyan E, Solak i, Yiğit M, Egemen A. Acil Polikliniği ne oranda doğru kullanılıyor. I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 11-14 Mayıs 2004

12.          Arslan MT, Çağlıyan E, Aksu H, Solak I, Egemen A. Çocuk Acil Servis   Polikliniğinde   Hekimin   Yasal   Sorumluluğu   ve   Adli Vakalar. I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 11-14 Mayıs 2004 Edirne

13.          Çağlıyan E, Arslan MT, Solak I, Sadıkova L, Egemen A. Çocuk Âcil Servisinde Besin Zehirlenmeleri. I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 11-14 Mayıs 2004 Edirne

14.          Karapınar B,  Coşar H,  ikizoğlu T,  Arslan  MT,  Yılmaz D, Egemen A.  Çocukların  invaziv Girişimleri  sırasında Ailenin bulunması durumuna hekim ve hemşirelerin tutumları. I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 11-14 Mayıs 2004 Edirne.

15.          Yalaz M, Arslan MT, Coşar H, Çetin H, Akisu M, Kültürsay N. Yenidoğan    Yoğun    Bakım    Ünitesinde    Mortalite    Riskinin Belirlenmesinde Farklı Skorlama Sistemlerinin incelenmesi ve Mortalite üzerinde Korioamnionitisin etkisi. I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 11-14 Mayıs 2004 Edirne

16.          Karapınar B, özdemir R, Arslan MT, Egemen A. önlenebilir Bir Sağlık Sorunu: Acil Polikliniklerinde Şiddet. II. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 8-12 Haziran 2005 Nevşehir.

17.          Karapınar B, Arslan MT, özcan C, Ergül O, Cura A. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Deneyimi. II. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 8-12 Haziran 2005 Nevşehir.

18.          Saz EU, Arslan MT, Egemen A. Alışılmamış Bir Suisid Girişim Aracı;   Oral   Kontraseptifler.   III.   Ulusal  Ana  Çocuk  Sağlığı Kongresi 22-24 Eylül 2005. İzmir.

19.          Arslan MT. Çocukluk Çağında Başağrısının Sık Bir Nedeni: Migren. 42. Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs Belek Antalya

20.          Arslan MT, Özyürek R, Kavaklı K, Levent E, Ülger Z, Akyol B. Konjenital  Kardiyopatili  Hastalarda Anormal  Hemostaz Test Sıklığı ve Klinik Önemi. 42. Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs Belek Antalya

21.          Arslan MT. Deri Bulguları ile tanı konan bir Tüberküloz Olgusu. 42. Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs Belek Antalya

22.          Arslan   MT.   Döngüsel   Kusma'lı   bir  olgu.50.   Milli   Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya.

23.          Arslan MT. Cutis Marmoratous Telegiectatica Congenita'lı bir olgu ve eşlik eden anomaliler. 8-12 Kasım 2006 Antalya

Uzmanımızın son cevapladığı sorular
Kategori : Dahili Çocuk Hastalıkları
merhaba benim oğlum 1 aydır sümüklü kakası vardı okadar tahlil temiz çıktı.Ateşli viral enfeksiyondan sonra başladı.Sadece anne sütü alıyor zaten sadece mamaları fışkırtarak kusuyordu.Süt alerjisi olabilir diye süt ve ürünlerini yemiyorum braz azaldı gibi.Niye geçmiyor olabilir.en son gaitada sindirim durumuna bakıldı rm0.ph 5 çıktı.süt alerjisi burdan anlaşılırmıydı.yarın sizin tavsiyenizle gastroenterolojiye götüreceğiz.Birde 1aylıkken idrar y.e geçirdi tahlilde 5-7 caox görüldü.Ultrasonda solböbrekte kristaller çıktı.Sonraki idrartahlilleri ve Ultrason temiz çıktı.kendisi atmış olabilimi.Kristaller dursaydı belirtisi ne olurdu.

Kategori : Dahili Çocuk Hastalıkları
merhaba bebeğim 7 aylık ve 2 tane diş yarıyo çok huzursuz bugün ne zaman altın değiştirdiysem dışkısı sulu ve civciv sarısı sürekli ağlıyo ne yapmam gerek çok tedirginim

Kategori : Çocuk Psikolojisi
merhaba diğer sorularım cevaplanmadı ama umarım bu sorum cevaplanır.bebegim uyuduktan snra çığlık atarak uyanıyor.anack kucağıma susuyor.herhangi bir rahatsızlığı yok ama bu beni çok endişelndiriyor.bazende uykuya dalamayıp sıçrıyor.14 şubat doğumlu.

Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek