Uzman Bilgileri
 Adı Soyadı  Alper GÜZELTAŞ
 Üyelik Tarihi  7.1.2007 17:16:35
 Branş  Çocuk Kardioloji
 Çalıştığı Kurum  
 İletişim Telefonu  * *** *******
 İletişim Adresi  *
 İstanbul
 Toplam Cevap Sayısı  0
 Aylık/Günlük Ortalama Cevap  0 / 0

 
1973 Yılında Afyonda doğdu
1989 yılında Afyon lisesinden, 1995 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1999 yılında Pediatri uzmanı oldu
2005 yılından itibaren pediatrik kardiyoloji yan dal ihtisası yapmaktadır.

ULUSAL VEYA ULUSLAR ARASI DERGILERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER

A1- Güzeltaş A, Akyol B, Yıldız H, Önal H.Transfusion transmitted virüs ve klinik önemi Sendrom Dergisi 14(5):79-84,2004

A2- Yıldız H,Önal H, Türel Ö, Güzeltaş A, Aldemir H. Yenidoğan sepsis olgularında haptoglobülin’in Diğer Klinik ve Laboratuar bulguları ile ilişkisi ve erken tanıdaki değeri. Jinekoloji-Obstetrik Pediatri Dergisi 7:122-126, 1999

A3- Akçay T, Adal E ,Önal H, Güzeltaş A . Hipotiroidiye ikincil hipofiz makroadenomunu taklit eden hipofiz hiperplazisi ve büyüme hormonu eksikliği Göztepe Tıp Dergisi 2006,21(1):40-43

A4- Akçay T, Adal E ,Önal H, Güzeltaş A . Fahr hastalığı Göztepe tıp dergisi, 2006,21(1):62-63

A5- Kavuncuoğlu S, Sarıkaya S, Kıyak A, Palabıyık M, Güzeltaş A,Akçay T, Gemici H. Prematürelerde sepsis:3 yıllık deneyim. Jinekoloji-Obstetrik Pediatri Dergisi 9(1):39-44 , 2003

A6- Adal A, Özalp S, Güzeltaş A, Önal H, Öztürk H. Konjenital hipotiroidinin eşlik ettiği bir Klippel Trenaunay sendromu olgusu. Jinekoloji-Obstetrik Pediatri Dergisi 8:31-34, 2000

A7- Önal Z, Güzeltaş A, Önal H, Yakalı S, Akın M.Ali, Adal E, Aldemir H. İnfektif endokardite bağlı bir akut hemipleji . Jinekoloji-Obstetrik Pediatri Dergisi 9(1):63-67, 2003

A8- Önal Z, Güzeltaş A, Önal Z, Yıldız E, Hacıhasanoğlu O. Glutarik asidüri tip-1 Sendrom Dergisi 13(7):67-69,2001

A9- Önal H, Türel Ö, Yıldız H, Güzeltaş A, Aldemir H. Hemolitik Üremik Sendrom , Göztepe tıp dergisi 2000,15 (1):185-188

A10- Hacıhasanoğlu O,Köroğlu S,Hanedan S, Sezer S, Biçer S, Aktay N, Güzeltaş A, Adal E, Aldemir H. Cornelia De Lange sendromlu bir vakada nadir görülen bir pylor stenozu. Jinekoloji-Obstetrik Pediatri Dergisi 11(3):129-133 , 2005

A11- Aldemir H, Hacıhasanoğlu O, Sezer S, Köroğlu S, Güzeltaş A, , Adal E İnfantil polikistik böbrek hastalığı Jinekoloji-Obstetrik Pediatri Dergisi 9(1):39-44 , 2003

A12- Aldemir H, Hacıhasanoğlu O, Sezer S, Köroğlu S, Güzeltaş A, , Adal E. Akalazya. Jinekoloji-Obstetrik Pediatri Dergisi 9(1):39-44 , 2003

A13- Eroglu AG, Babaoglu K,Öztunc F,Saltik L, Demir T, Ahunbay G, Guzeltas A, Çetin G

Echocardiographic Follow up children with supravalvuler aort stenosis. Pediatric Cardiology 2006 Nov 7

A14- Eroglu AG,Babaoglu K, Saltik L,Öztunc F, Demir T, Ahunbay G, Guzeltas A,Çetin G

Echocardiographic Follow up congenital aortic valvuler stenosis. Pediatric Cardiology 2006 Nov 16

A15-Babaoglu K, Eroglu AG, Öztunc F,Saltik L, Demir T, Ahunbay G, Guzeltas A, Çetin G

Echocardiographic Follow-Up of Children with Isolated Discrete Subaortic Stenosis2006 Nov

A16- Oztunc F, Demir T, Saltik L, Güzeltaş A. Muscular ventricular septal defect with aneurysm. Cardiology in the young

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM, KONGRE VEYA KONFERANS BİLDİRİLERİ

B1- Natural history and surgical outcomes for isolated discrete subaortic stenosis in children. Babaoğlu K, Eroğlu AG, Öztunç F, Saltık L, Demir T, Ahunbay G, Güzeltaş A. The fourt world congress of pediatric cardiology and cardiac surgery. September 18-22, 2005 Buenos Aires, Argentina.

B2- Echocardiographic follow up of congenital aortic valvuler stenosis. Eroğlu AG, Babaoğlu K, Saltık L, Öztunç F, Demir T, Ahunbay G, Güzeltaş A. The fourt world congress of pediatric cardiology and cardiac surgery. September 18-22, 2005 Buenos Aires, Argentina.

B3- Fetal ekokardiyografi ile tanı koyulan duktus arteriozus konstriksiyonlu iki olgu.
Öztunç F, Demir T, Güzeltaş A, Şen C, Ahunbay G. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya.

B4- Prenatal tanı koyulan iki pulmoner kapak yokluğu sendromu olgusu.
Öztunç F, Demir T, Güzeltaş A, Madazlı R, Eroğlu AG. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya.

B5- Sol ventrikül bazaline yerleşmiş nadir bir divertikül olgusu. Demir T, Güzeltaş A, Eroğlu AG, Öztunç F, Saltık L, Ahunbay A. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya.

B6- Anormal dönüşlü sol üçüncü pulmoner ven ile pulmoner arteriovenöz fistül birlikteliği. Demir T, Öztunç F, Adaletli İ, Çetin G, Eroğlu AG, Babaoğlu K, Güzeltaş A. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya.

B7- Spontan kapanma gösteren atipik seyirli dev patent duktus arteriozus.
Demir T, Öztunç F, Adaletli İ, Akbaş A, Oktay G, Güzeltaş A. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya.

B8- Suçiçeği sonrası gelişen perikardit olgusu. Güzeltaş A, Barut K, Eroğlu AG. 42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 Mayıs 2006, Antalya

B9- Spontan regresyon gösteren kardiyomiyopati. Akın LB, Güzeltaş A

B10- Aort koarktasyonu operasyonu sonrası gelişen psödoanevrizmalı olguda enfektif endokardit . Güzeltaş A, Eroğlu AG, Demir T, Öztunç F, Saltık L, Ahunbay G, Özyılmaz İ. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B11- Bir olgu nedeniyle unguarde triküspid valve. Güzeltaş A, Öztunç F, Saltık L, Demir T, Safa ALHAJ. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B12- Fontan ameliyatı ugulanmış hastada pulmoner arter güdüğü içinde trombüs. Güzeltaş A, Saltık L, Eroğlu AG, Demir T Öztunç F, Ahunbay G. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B13- Bir Olgu nedeniyle situs inversus totalis ve doğuştan düzeltilmiş transpozisyon. Güzeltaş A, Eroğlu AG, Demir T, Yalın E,Ahunbay G VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B14- Dakron ile kapatılmış ventriküler septal defekt yamasında anevrizma gelişimi.Öztunç F, Güzeltaş A, Demir T, Ahunbay G VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B15- Down sendromu ve komplet AVSD’li bir olguda pulmoner hipertansiyonun gerilemesi. Saltık L, Güzeltaş A, Demir T, Eroğlu AG, Baş S. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B16- Karın ağrısı nedeniyle başvuran bir hastada aritmojenik sağ ventrikül displazisi olgusu. Güzeltaş A, Demir T, Öztunç F, Eroğlu AG, Yalın E. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B17- Atrial septal defekt çapının şant volümü ile ilişkisi. Demir T, Eroğlu AG, Saltık L, Öztunç F, Güzeltaş A, Ahunbay G, Baş S. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B18- Restriktif kardiyomiyopatili bir olguda sol hemiparezi. Alhaj S, Demir T, Öztunç F, Eroğlu AG, Güzeltaş A, Saltık L. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B19- Fetal ekokardiyografi ile tanısı koyulan hipoplazik sağ kalp ve anormal orijinli sağ pulmoner arter olgusu. Güzeltaş A, Öztunç F,Demir T, Ahunbay G. VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B20- Bir Yaş altında tanı koyulan izole sekundum atrial septal defektin seyri. Demir T,Öztunç F, Kutluğ Ş, Güzeltaş A, Saltık L, Eroğlu AG, Ahunbay G VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 11-14 Ekim 2006 İstanbul

B22- Talasemi majörlü hastalarda TTV prevalansı. Güzeltaş A, Ayaz N, Hanedan. SSK Bakırköy 9. Pediatri Günleri 28-30 Mart 2001 İstanbul

B23- Çocuk istismarına bağlı Kosta kırıkları olan bir süt çocuğu olgusu. Yedikardeş A, Hacıhasanoğlu O, Hanedan S, Güzeltaş A, Özgün H, Bilgiç E, Önal H, Adal E, Aldemir H

SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul.

B24- Charge assosiasyonu. Aldemir H, Oral S, Hacıhasanoğlu O, Hanedan S, Güzeltaş A, Önal H, Adal E. SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul.

B25- Servisimize başvuran pilor stenozlu olguların değerlendirilmesi. Aldemir H, Hacıhasanoğlu O, Oral S, Baştürk A, Hanedan S, Köroğlu S, Güzeltaş A, Önal H, Adal E, Tekoğul G, Ünal M. SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul.

B26- Nadir bir birliktelik : Cornelia De Lange sendromu ve pylor stenozu. Aldemir H, Köroğlu S, Hacıhasanoğlu O, Güzeltaş A, Hanedan S, Önal H, Adal E. SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul

B27- ITP ve Faktör 8 eksikliğine bağlı atipik bir kanama. Aldemir H, Yedikardeş A, Hacıhasanoğlu O, Güzeltaş A, Özgün H, Bilgiç E., Önal H, Adal E, Aydoğan G. SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul

B28- Osteopetrosis konjenita ve bronşiolit Aldemir H,Kutaniş A, Hacıhasanoğlu O, Güzeltaş A, Hanedan S, Karaman H Önal H, Adal E. SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul

B29- 2003 yılındaki bronşiolitli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Aldemir H, Hacıhasanoğlu O, Güzeltaş A, Hanedan S, Özsoy Ö, Akkelle E, Yavuzcan D, Önal H, Adal E. SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul

B30- Turner sendromlu vakalarımızın ekokardiyografik değerlendirilmesi. Adal A, Akçay T, Önal H, Sarıkaya S, Akın L, Öztarhan K, Güzeltaş A SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri 23-25 Mart 2004 İstanbul

B31- Hematoloji hastalarında multitransfüzyon sonrası Hepatit B insidansı. Hacıhasanoğlu O, doğan E, Sezer S, Güzeltaş A, Aydoğan G 40. Türk Pediatri Kongresi 21-25 Haziran 2004 İstanbul.

B32- Yenidoğan döneminde lokal anestezik kullanımına bağlı methemoglobinemi olgusu. Sezer S, Erdoğan E, Doğan E, Güzeltaş A, Hacıhasanoğlu O, Özbek S, Kavuncuoğlu S. 40. Türk Pediatri Kongresi 21-25 Haziran 2004 İstanbul.

B32- Çocuk istismarına bağlı Kosta kırıkları olan bir süt çocuğu olgusu. Yedikardeş A, Hacıhasanoğlu O, Hanedan S, Güzeltaş A, Özgün H, Bilgiç E, Önal H, Adal E, Aldemir H. 1. Ulusal Çocuk Acil ve yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs 2004, Edirne

B33- Prematürelerde sepsis 3 yıllık deneyim. Kavuncuoğlu S, Sarıkaya S, Ethemoğlu İ, Güzeltaş A, Akçay T, Akçagil Ö, Aldemir H,Gemici H,Yavuz C, Öztürk H. Ulusal Neonatoloji kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir.

Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek