Broşürler


Bronşiolit


Bronşiolit
 
 
Bronşiollerin inflamasyonudur. Yaşamın ilk iki yılında görülen akut bir alt solunum yolu infeksiyonudur.  
 
 
Klinik bulgular:
 
Akut başlangıçlı  hırıltılı solunumla karekterize olup,  çoğunlukla öksürük,  burun akıntısı,  hızlı soluma ve solunum sıkıntısı ile karekterizedir.  Genelde üst solunum yoluna ait bulgular ve ateşten 2-3 gün sonra öksürük,  solunum hızında artış görülür. İştahsızlık,  huzursuzluk,  hasizlik eşlik edebilir.  Hastalığın ilerlemesiyle hızlı nefes alma  ve hızlı kalp çarpması belirgin hale gelir.  Gögüs duvarında çekilmeler,  burun kanatlarının solunuma katılması  görülür.  Morarma daha nadirdir. Bu dönemde ateş olmayabilir.  Dinleme bulguları saatler içinde degişebilir.  Hışıltı, beraberinde akçiğerde dinleme bulguları duyulabilir.  Solunum sıkıntısı  artışıyla akciger seslerinde azalma olur ve ilerleyici bir tıkanıklık göstergesidir.  Sıvı kaybı sıklıkla eşlik eder.  Orta kulak iltihabı,  göz nezlesi ve bazen ishal eşlik eden semptomlar olabilir.  Akut dönem 3-7 gün içinde sona erer. İyileşmeden sonra ilk iki yılda tekrarlamalar olabilir .
 
Etiyoloji:
 
Respiratory syncytial virus majör patojendir. İkinci sıklıkta parainfluenza virusları yer alır.  Adenovirus,  rhinovirus ve nadiren Mycoplasma pneumoniae ve enteroviruslar da etken olabilir.
 
Epidemiyoloji:
 
Mevsimsel bir özellik gösterir.  Olguların çogu kış-bahar aylarında görülür.  Parainfluenza virusları ilkbahar ve sonbaharda daha sık hastalık nedenidir.  En fazla 2-10 aylık bebeklerde görülür.
 
Tanı:
 
Öykü, klinik bulgular ile konur.  Akciger grafisi çogu olgularda tanı ve tedavi için gerekli değildir.  Ayırıcı tanı açısından önem kazanabilir.  Diyaframda depresyon,  kostafrenik açıda azalma,  bronkovasküler görünümde artış olabilir ve klinikle korelasyon göstermez. Virusun kültürü,  direkt antijen testleri yararlı olmakla birlikte rutin kullanımı gerekmez.
 
           
 
Ayırıcı Tanı:
 
Astma,  gastrik reflü,  aspirasyon,  yabancı cisim,  retrofaringeal apse,  adenoid vejetasyon,  kistik fibrozis,  konjestif kalp yetmezliği.
 
 
Tedavi:
Hastaneye yatırılan çocuklarda oksijenizasyonun sağlanması, destekleyici tedavi,  bronkodilatör  tedavisi.  Antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Hastaneye yatırılan ciddi ağır seyirli,  altta kardiyopulmoner hastalığı olan olgular ve prematürelerde 2-5 gün kadar ribavirin aerosol tedavisi uygulanabilir.
 
 
        
 
Genellikle önce ateş ve burun akıntısı,  sonra solunum zorluğu ve öksürük başlar.  

Bronşiolit olan çocukların ortalama yaşı;   6 aydır. 2 yaşın üstünde görülmez.  

Çocuğunuzun göğüsten gelen hırıltısı vardır;  çocuğunuz hızlı nefes alır.  

Öksürük ve kalın balgam olabilir.

Hırıltı: Akciğerlerdeki en küçük hava yollarının (bronşioller) daralması sonucu oluşur.  Bu daralma respiratuar sinsisyel virüs (RSV) gibi bir virüsün neden olduğu enflamasyona bağlıdır.  RSV,  genellikle kışın oluşan salgınlara neden olur.  
RSV, süt çocuklarında bronşiolit,  2 yaşın üstündeki çocuklar ve erişkinlerde ise sadece üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyreder. Virüs,  hasta kişilerin burun akıntılarında görülür. 1 metreden yakın mesafede öksürme ve hapşırmayla veya göze, burna değdirdiği elleri ile bulaşır. 
 
Nasıl seyreder?  

Hırıltı ve zorlu solunum, 2-3 günde kötüleşir ve ardından düzelir.  Genellikle hırıltı 7 gün,  öksürük 14 gün sürmektedir.  

Bronşiolitin en sık görülen komplikasyonu kulak enfeksiyonu olup, çocukların %20' sinde görülmektedir.  Bronşiolit geçiren çocukların az bir kısmı,   oksijen ve damardan  sıvı gereksinimi nedeni ile yatırılmaktadır.  

Ne yapmalı?  
 
Öksürük nöbetleri için ılık sıvılar: Boğazın gerisindeki kalın balgam genellikle öksürük nöbetlerine neden olmaktadır.  Sıcak sıvılar,  solunum yolunu yumuşatır ve salgılarını azaltır.  Islak, sıcak bir havluyu çocuğunuzun ağzına ve burnuna uygulayarak, veya sıcak sulu nemlendirici koyarak solunum yolunu rahatlatabilirsiniz.  
 
Nemli ortam: Tuzlu su içeren burun damlaları, burun tıkanıklığını gidermede daha etkilidir.  Tuzlu su uygulandıktan sonra burun temizleyici ile burnunu temizleyin. Bu işlemi bir kaç kere tekrarlayın.  
 
Beslenme: Çocuğunuzu, yeterli sıvı almaya teşvik edin.  Beslenme genellikle yorucudur ve dolayısıyla anne sütü ya da mamayı az miktarlarda daha sık vermeniz gerekir.  Çocuğunuz öksürürken kusarsa onu tekrar besleyin.  
 
Sigara içimi: RSV enfeksiyonu olan çocuklar, sigara dumanına maruz kalınca solunum sıkıntısı artar.  Evinizde sigara içilmesine izin vermeyin. 
 
Doktorunuzu hemen aramanız gereken durumlar:   

Nefes alıp vermesi sıklaştığı ve zorlaştığında, hırıltı şiddetlendiğinde.  

Dakikada 60'ın üstünde nefes alıp verdiğinde
 
 

Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek