Broşürler


İşitme Kaybı


ÇOCU Ğ UNUZUN İŞİ TME KAYBINI ERKEN YAKALAYIN !
 

Her bin çocuktan birinde görülen  işitme kayıpları çocuğun bilişsel, ruhsal, sosyal ve fiziksel gelişimini , gözle görülen özürlerden daha olumsuz etkiler. İşitme kaybı, ciddi olarak gelişimi yavaşlatabileceği için erken teşhisi, çocuğun yaşam kalitesi ve geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 
İŞİ TME NASIL OLU ŞU R?
 
İşitme zincirleme gelişen bir seri olaya bağlıdır. Ses, kulak zarına erişir ve titreşim, iç kulağa aktarılır. İç kulak, sesi oluşturan titreşimleri, sinir uyarılarına çeviren hücrelere aktarır. Binlerce sinir ses sinyalini, beynin alt düzeylerine taşır. Burada sinyalin özellikleri, ses olarak algılanır. Eğer sesler doğru olarak algılanırsa, biz de seslerin ne anlama gelmiş  olduğunu algılamış oluruz.
 
YEN İ DO Ğ ANLARDA İŞİ TME KAYIPLARININ SAPTANMASI

İşitme kaybı olan yenidoğan ve çocukları erken teşhis etmek uygun tedavinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Yenidoğan bebeklerin işitme taraması sadece birkaç dakikayı alır. Test sırasında bebeğe bir seri yumuşak klik sesi dinletilir, test cihazından testin sonucu takip edilerek işitme objektif olarak değerlendirilir. Bebeğin hiçbir katılımı gerekmez . Bütün yenidoğanların , ilk altı ay içinde işitme taraması için Otoakustik Emisyon Testiyle işitmesinin ve işitme açısından risk altında olup olmadığının belirlenmesi önerilmektedir. Ancak , işitme taraması testinden geçmeyen ve işitme kaybı olduğundan şüphelenilen bebek veya çocuk , hangi yaşta olursa olsun işitme testiyle değerlendirilebilir.

 
İŞİ TME AÇISINDAN R İS K ALTINDAK İ BEBEKLER

Bazı yenidoğanlar ve çocuklar, işitme kaybı açısından risk altında kabul edilirler. Yani bu bebek ve çocuklarda ortalama çocuk grubundan daha fazla işitme kaybına rastlanması olasılığı vardır. Dikkat edilmesi gereken konu , risk altındaki bebeklerin tek bir testle değerlendirilmemesi, ayrıntılı odyolojik tetkiklerle incelenerek , sonuçların Odyoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesidir.

 
R İ SK FAKTÖRLER İ NELERD İ R?

1. Erken doğan, sarılık geçiren bebekler.

2. 1500 gr dan daha düşük doğum kilosu olan bebekler,

3. Ailede kalıtsal, çocuklukta başlayan işitme kaybı hikayesi.

4. Annenin hamileliği sırasında geçirilen kızamık, frengi gibi enfeksiyonlar.

5. Bebeğin yüz ve kafasında, kulak kepçesi ve kulak kanalında gelişimsel anormallikler.

6. Kandaki sarılık değerlerinin kan değişimi gerektirecek kadar yükselmesi.

7. Doğumdan sonraki ilk dakikalarda APGAR skorunun 6 'nın altında olması 

8. 5 günden fazla akciğer solunum makinesine bağlı olarak kalmak.

9. Bakteriyel menenjit geçirmek.

10. İdrar söktürücülerle birlikte kullanılan bazı antibiyotikler ve ototoksik ilaçlar.

11. Bir sendromu düşündürecek diğer bulgularla birlikte işitme kaybı.

12. Tip 2 nörofibromatosis ve nörodejeneratif rahatsızlıklar.

13. Östaki tüpü fonksiyonunu etkileyen anatomik deformiteler.

14. Tekrarlayan veya ısrarlı devam eden orta kulak iltihabı.

15. Bilinç kaybı veya kafatasında çatlakla birlikte görülen kafa travması.

16. Ailenin çocuğun işitme, konuşma ve lisan gelişiminde gerilik fark etmesi.

Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek