Broşürler


Genizeti (Adenoid) ve Bademcik Büyümesi


ÇOCUKLARDA GENİZETİ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adenoid yani geniz eti sıklıkla 3-7 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülür. Diyet, endokrin ve yapısal faktörler ile çevresel faktörler de suçlanmaktadır. Aslında bu yaş grubunda bu lenf dokularının  bir dereceye kadar büyümüş olmaları son derece fizyolojiktir.  Bu nedenle semptomlara neden olan hipertrofiler patolojik olarak kabul edilerek, tedavi yoluna gidilir.
 

GENİZ ETİ

Burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağızdan soluma (özellikle geceleri artan), daha küçük çocuklarda belirgin olan beslenme zorluğu, hırıltılı solunum ve horlama, gece terlemesi, huzursuz uyuma, tipik adenoid yüzü servikal lenf bezi büyümesi , kapalı hım-hım konuşma) tipik yakınma ve bulgulardır.

Aptal görünümlü, ağız açık, üst kesici dişleri uzun, , ince uzun ve burnundan ve ağzından sekresyonları akan adenoid yüzü bu hastalık için tipik olmasına rağmen, bu yüz tipinin gelişmiş olması geri dönüşümü olmayan  bozuklukların geliştiğini göstermektedir. Bu nedenle amaç, bu yüz tipi oluşmadan önce tanının konup tedavinin yapılmasıdır.

 

Aşırı büyümüş olgularda, çoğu zaman bademcik büyümesi ile birlikte, çocukluk dönemi tıkayıcı uyku durması  sendromunun da en sık görülen nedenidir.

 
Tanı, çoğu zaman semptomlar ve indirekt muayene bulgularına dayanılarak klinik olarak konulabilir. Ancak özellikle çocuklarda yapılması zor olan ayna muayenesi yapılabilirse veya olanak varsa endoskobik muayenede tipik adenoid dokusunun görülmesi ile kesin tanı konur Bunlar yapılamıyorsa, şart olmamakla birlikte yumuşak doku dozunda çekilen lateral boyun grafisi de  tanıda yardımcı olabilir. Eskiden kullanılan nazofarenks parmak tuşesi günümüzde aşırı rahatsız edici ve çocuğu hekimden uzaklaştırıcı bir yöntem olduğu için çok özel durumlar dışında yapılmamaktadır.
   

Tedavisi : Cerrahidir.

 

Adenoid dokusu bademcik gibi kapsüllü bir doku olmadığından tümüyle çıkarılması olanaksızdır ve bu nedenle ufak olasılık da olsa tekrarlaması mümkündür ve ender de olsa ameliyat tekrar gerekebilir.

 

 

 

 

 

BADEMCİK AMELİYATI

Çocukluk döneminde bir dereceye kadar bademcik büyümesi son derece normaldir. Patolojik bademcik büyümesi özellikleri şunlar olmalıdır:

1. Uzun süreli tıkanıklık  yani sadece akut enfeksiyon atağı döneminde olmayan, devamlı bulunan tıkanıklık
2. Tıkayıcı solunum durması sendromuna neden olan boyutu ne olursa olsun hipertrofi.

 

Genellikle adenoid vejetasyon(geniz eti)  ile birlikte olduğundan semptomlar benzerdir. Ancak yeme ve yutma zorluğu ile solunum tıkanıklığı bulguları daha belirgindir. Ayrıca bu tip hastalarda tıkayıcı uykuda solunum durması sendromu da daha sıklıkla görülebilir.

 

 

 
Tedavi: Cerrahidir.

Çocuklarda hemen daima genel, erişkinlerde ise bazen lokal bazen genel anestezi altında BADEMCİK AMELİYATI  yapılır genellikle adenoidektomi ile birlikte uygulanır.

Tabii ki her bademcik  büyümesinde cerrahi alınması düşünülmemelidir. Yukarıda bahsedilen özellikleri olan, tıkayıcı uykuda solunum durması i sendromuna neden olan veya kanser şüphesi olan olgularda bademcik ameliyatı yapılır.

Bademcik ameliyatı zannedildiği gibi küçük cerrahi olmayıp, ender de olsa ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bunun yanında doğru endikasyon konduğunda son derece faydalı ve kısa sürede olumlu sonuçların alındığı bir girişimdir.


 

 

 

 

 

 

 
 

 


Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek